Wrzesień 2019 archive

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty Pana Romana Kowalczyka do rodziców.

Drodzy Rodzice! Z radością informuję, że szkoły, przedszkola i placówki na Dolnym Śląsku pracują normalnie, panuje w nich spokój, ład i porządek. Podwójny rocznik złożony z absolwentów gimnazjów i szkół podstawowych z powodzeniem zmieścił się w liceach ogólnokształcących, technikach i szkołach branżowych. Trudno by było inaczej, skoro organy prowadzące (wśród nich lwią część stanowią samorządy) przygotowały …

Kontynuuj czytanie

Lekcja przedsiębiorczości

Uczniowie klasy 8 pod opieką pani Barbary Czech uczestniczyli w innowacyjnych zajęciach, zdobywając umiejętności przedsiębiorczości. Wspólnie poznali zasady popytu i podaży podczas rozgrywki, jaka toczyła się w ekonomicznej grze „Pestka-Drops-Cukierek”.Młodzi przedsiębiorcy podejmowali ważne decyzje i zamieniali odpowiednie surowce na potrzebne towary. Za towary gracze dostali pieniądze i zamieniali szare miasto w kolorowe, w ten sposób …

Kontynuuj czytanie

Obchody z okazji 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

Reprezentacja z KSP brała udział w obchodach rocznicy wybuchu II wojny światowej. Pierwszym punktem dzisiejszego święta była msza święta w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Miłosierdzia. Następnie wszyscy obecni udali się pod Pomnik Kombatantów i Byłych Więźniów Politycznych, gdzie delegacje samorządowe oraz różnych instytucji złożyły kwiaty poległym.Tam również wręczono odznaczenia dla zasłużonych, które …

Kontynuuj czytanie