78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim

Dziś 78. rocznica wybuchu powstania w getcie warszawskim.
„19 kwietnia 1943 roku warszawscy Żydzi podjęli walkę zbrojną z Niemcami. Kierowała nimi chęć odwetu na Niemcach, zadanie wrogowi możliwie wysokich strat, a przede wszystkim wybierali śmierć z bronią w ręku. Powstanie kwietniowe było największym zbrojnym zrywem Żydów podczas II wojny światowej, a zarazem pierwszym powstaniem miejskim w okupowanej Europie”.
Źródło cytowanego tekstu i fotografii: www.polin.pl