Atuty szkoły

 • Uznajemy hierarchię wartości opartą na dekalogu, poszanowaniu drugiego człowieka i otaczającego środowiska, wpajamy poczucie patriotyzmu i zachowanie polskich tradycji.
 • Stawiamy na bezpieczeństwo – u nas nie ma anonimowości, nauczyciele znają wszystkie dzieci, a wszelkie problemy wychowawcze są rozwiązywane na bieżąco.
 • W naszej szkole klasy liczą nie więcej niż 16 uczniów, co umożliwia indywidualną pracę z dzieckiem.
 • Posiadamy rozszerzony wymiar godzin i przedmiotów (np.: dwa języki obce, matematyka, język polski).
 • Nasi uczniowie języka angielskiego – jako podstawowego – uczą się codziennie, a od klasy III dodatkowo języka niemieckiego.
 • W naszej szkole gościmy wolontariuszy (native speaker’ów) z odległych krajów, m.in. z Chin, Brazylii, Indonezji, Wietnamu, którzy przybliżają uczniom swoją kulturę oraz prowadzą zajęcia w języku angielskim.
 • Podejmujemy wiele działań w systemie pozalekcyjnym.
 • Zapewniamy uczniom opiekę w świetlicy szkolnej.
 • Szukamy uzdolnień dzieci i rozwijamy je na różnorodnych zajęciach pozalekcyjnych.
 • Korzystamy z nowoczesnych narzędzi podczas zajęć lekcyjnych, w tym z tabletów, komputerów, tablic interaktywnych ,rzutników, programów multimedialnych.
 • Realizujemy szereg projektów i programów edukacyjnych, wykorzystujących atrakcyjne metody nauczania oraz uczestniczymy w wielu akcjach społecznościowych, kształtujących w dzieciach samodzielność i empatię.

Zajęcia obowiązkowe dodane przez Dyrektora Szkoły do tygodniowego rozkładu zajęć:

kl. I-IIIzajęcia gry planszowe i logiczne – w tym szachy (1 godz.)
kl. I-VIIIzajęcia z native speakerem – j. angielski (1 godz.)
kl. I-VIIIzajęcia z języka hiszpańskiego (1 godz.)
kl. IIIzajęcia wychowania fizycznego (1 godz.)
kl. IV-VIzajęcia z języka angielskiego (1 godz.)
kl. IV-VIzajęcia z języka niemieckiego (2 godz.)
kl. VII-VIIzajęcia z języka angielskiego (1 godz.)
kl. VIII  zajęcia z języka polskiego – przygotowanie do egzaminu (1 godz.)
kl. VIII  zajęcia z matematyki – przygotowanie do egzaminu (1 godz.)