„Cały świat gra jakąś rolę”

Na lekcjach języka polskiego w klasie IV od kilku dni rozmawialiśmy o roli teatru jako sztuki widowiskowej. Przenieśliśmy się do starożytnej Grecji: dowiedzieliśmy się, jakie wydarzenia dały początek komedii i tragedii, jak zbudowany był antyczny teatr oraz z jaką niecierpliwością czekano na występy aktorów i chóru. Następnie, mówiąc o rozwoju teatru w XVI wieku, zastanawialiśmy się nad prawdziwością zdania „Cały świat gra jakąś rolę”. Poznaliśmy współczesne formy teatru oraz rodzaje lalek teatralnych. Uczniowie wykonali kukiełki już wcześniej, na lekcji plastyki. Zwieńczeniem ciekawych rozmów było przedstawienie online „Pani Twardowska” na motywach ballady Adama Mickiewicza. Najcenniejsze były wnioski, że teatr jest sztuką, odgrywa znaczącą rolę kulturotwórczą, a aktorowi należy okazać szacunek.