Czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Zgodnie z Komunikatem Ministerstwa Edukacji Narodowej w dniach 12-25 marca 2020 roku zawieszone zostają zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zarówno publicznych, jak i niepublicznych. Decyzja wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa. 12 i 13 marca Szkoła organizuje jedynie zajęcia opiekuńcze.

Komunikat MEN:  https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach