Dokumenty

Statut Szkoły

Program wychowawczo-profilaktyczny

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole

Procedury zapewnienia bezpiecznego pobytu uczniów w szkole – aneks MEN

Plan pracy wychowawcy

Regulamin korzystania z podręcznika wieloletniego

Karty informacyjne dla uczniów

Zajęcia zintegrowane Kl. 1 Kl. 2 Kl. 3
Chemia Kl. 7 Kl. 8
Fizyka Kl. 7 Kl. 8
Geografia Kl. 7 Kl. 8
Historia Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8
Język polski Kl. 4Kl. 5Kl. 6Kl. 7Kl. 8
Język angielski Kl. 1Kl. 2Kl. 3Kl. 4Kl. 5Kl. 6Kl. 7Kl. 8
Język niemiecki Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8
Matematyka Kl. 4 Kl. 5 Kl. 6 Kl. 7 Kl. 8
MuzykaKl. 4Kl. 5Kl. 6Kl. 7
Przyroda Kl. 4
ReligiaKl. 4Kl. 5Kl. 6Kl. 7Kl. 8
Technika Kl. 4Kl. 5 Kl. 6

Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego