Doradztwo zawodowe

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych 2024/2025

1) REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH – są dwa etapy

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych przebiega w pełni elektronicznie i odbywa się na stronie: https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl , z wykorzystaniem profilu zaufanego i składa się z dwóch etapów:

I ETAP podstawowy (od 16 maja do 23 lipca br.)
II ETAP uzupełniający (od 24 lipca do 9 sierpnia br.) – w szkołach, w których będą wolne miejsca

Po zalogowaniu się do systemu rekrutacji, z wykorzystaniem profilu zaufanego rodzica, niezbędne będzie podanie danych dziecka – imię, nazwisko oraz PESEL. Potem należy wybrać preferowane szkoły.

2) UCZNIOWIE MOGĄ WYBIERAĆ MAKSYMALNIE SZEŚĆ SZKÓŁ

Kandydat wybiera maksymalnie sześć szkół, a w nich dowolną liczbę oddziałów. Pamiętać jednak należy, że szkołę lub oddział*, do którego dziecko chce się dostać w pierwszej kolejności wpisujemy na liście jako pierwszą. Następnie należy zaznaczyć spełniane przez kandydata kryteria, dodać wymagane załączniki i podpisać wniosek profilem zaufanym.

Od 16 maja do 17 czerwca br. kandydat wypełnia wniosek w systemie elektronicznym. Natomiast od 21 czerwca do 5 lipca br. dodaje wyniki z egzaminu ósmoklasisty i oceny ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz załącza kopie (skany) dokumentów potwierdzających te dane. Po każdej modyfikacji wniosku konieczne jest złożenie nowego e-podpisu.

Osoby, które w I etapie, nie dostały się do żadnej z wybranych szkół lub które dostały się do szkoły, ale jednak zmieniły zdanie i chcą uczyć się w innej, przystępują do II etapu rekrutacji i składają wnioski elektronicznie w dniach od 24 lipca do 25 lipca br.

3) PUNKTY REKRUTACYJNE – ile można ich otrzymać?

Przypomnijmy, o przyjęcie na wolne miejsce decydować będą punkty rekrutacyjne, w tym:

– wyniki egzaminu ósmoklasisty (max. 100 pkt),

– oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch innych przedmiotów na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 72 pkt),

– osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (max. 18 pkt), ukończenie szkoły podstawowej z wyróżnieniem (7 pkt), wolontariat (3 pkt).

Swój wynik będzie można sprawdzić także logując się do systemu rekrutacji.

* System przydzieli kandydata tylko do jednego oddziału (klasy), który we wniosku został wskazany na pierwszej pozycji. Dlatego najważniejsza jest kolejność wyboru oddziału!

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2024/2025 będzie przeprowadzone w terminach określonych przez Dolnośląskiego Kuratora Oświaty  (Zarządzenie Nr 2/2024 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024r.)

Drogi Ósmoklasisto! Wejdź na stronę https://rekrutacje.edu.wroclaw.pl i kliknij w poziom rekrutacji do szkół ponadpodstawowych – od 16 maja 2024r. możesz  zapoznać się z ofertą edukacyjną szkół

4) HARMONOGRAM REKRUTACJI

od  16 maja 2024r.    
do 17 czerwca 2024r.
do godz. 15:00     
termin na złożenie wniosku do klasy I szkoły ponadpodstawowej w systemie elektronicznej rekrutacji podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna wraz z dokumentami o przyjęcie do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej. Kandydat może składać wniosek do sześciu szkół ponadpodstawowych.
od 21 czerwca 2024r.
do 5 lipca 2024 r.
do godz. 15:00    
uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasistyuzupełnienie wniosku należy złożyć poprzez system lub w szkole ponadpodstawowej pierwszego wyboru. Możliwość dokonania zmiany szkół w elektronicznym systemie przez kandydata.
17 czerwca 2024r.            do godz. 15:00Blokada dla kandydata możliwości wprowadzania /składania wniosków o przyjęcie do szkoły
15 lipca 2024 r.ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 16 maja 2024 r.
do 16 lipca 2024 r.    
Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe                          (technikum lub branżowa szkoła I stopnia) skierowania na badania lekarskie kandydatowi, który złożył wniosek rekrutacyjny do klasy I publicznej szkoły ponadpodstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe / kształcenie w zawodzie.
od 16 lipca 2024 r.
do 22 lipca 2024 r.
do godz. 15:00   
zakwalifikowani kandydaci potwierdzają wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego (o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej)
23 lipca 2024 r.    Ogłoszenie list uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc – dostępne będzie w systemie oraz na tablicy ogłoszeń w szkole.
od 24 lipca 2024r. do 25 lipca 2024r.Rekrutacja uzupełniająca – w przypadku wolnych miejsc Termin na złożenie wniosku o przyjęcie do szkół wraz z dokumentami
1 sierpnia 2024r.ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych
od 2 sierpnia 2024r. do 8 sierpnia 2024r.potwierdzenie wolę przyjęcia do szkoły poprzez złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego
9 sierpnia 2024r.Ogłoszenie list uczniów przyjętych oraz nieprzyjętych do poszczególnych szkół oraz list wolnych miejsc

5) PLANOWANE ODDZIAŁY

W nadchodzącym roku szkolnym 2024/2025 planujemy nabór w naszych szkołach dla młodzieży łącznie  do 21 oddziałów, tj:

Instrukcja wypełniania i uzupełniania wniosku

Gdzie po klasie VIII?

Poniżej linki do rankingu „Perspektywy„, które pomogą w wyborze liceum i technikum:

https://2024.licea.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-liceow

https://2024.technika.perspektywy.pl/2024/rankings/ranking-glowny-technikow