Fraszka „O przedmiocie swoim”

Bądźmy szczerzy… Na lekcjach języka polskiego w klasie siódmej nie rozmawiamy tylko o domu w Czarnolesie i kierunkach filozoficznych w Pieśniach Jana Kochanowskiego. Jest również czas na żart i dystans, podobnie jak we fraszce Na swoje księgi Mistrza Jana. I czasem jest tak, że po wejściu do sali nauczyciel milknie, choć na usta ciśnie się pytanie retoryczne: Czy to cyklop, czy to portret?

Klaso Siódma, dziękuję za piękne dzieło! Powtórzę za Janem Kochanowskim: „serce roście” (Pieśń II z Ksiąg Pierwszych).

Pani Dominika