Hymn szkoły

podkład muzyczny
Szkoła jedna w Oleśnicy,
katolicką jest nazwana.
Kładzie nacisk na zasady,
wiedzę, wiarę i postawy.

Święty Janie nasz patronie
miej w opiece całą szkołę.
Chroń nas, miłuj i błogosław,
łaski wyproś, troski oddal.

Z Bazyliką, miastem całym
jest szczególnie powiązana
Święty Jan im patronuje,
łaską wszystkich obejmuje.

Święty Janie nasz patronie
miej w opiece całą szkołę.
Chroń nas, miłuj i błogosław,
łaski wyproś, troski oddal.

Misją szkoły są wartości
chrześcijańskie, katolickie.
Uczy dzieci, wychowuje,
dalsze życie ich kształtuje.

Święty Janie nasz patronie
miej w opiece całą szkołę.
Chroń nas, miłuj i błogosław,
łaski wyproś, troski oddal.
tekst: Dominika Stoparczyk
muzyka: Jan Surma