Kalendarium

2.09.2019 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-31.12.2019 Zimowa przerwa świąteczna
do 31.01.2020 Wystawienie ocen śródrocznych
10.02-23.02.2020 Ferie zimowe
9.04 – 14.04.2020 Wiosenna przerwa świąteczna
21-23.04.2020 (dni wolne) Egzamin ósmoklasisty
10.06.2020 Wystawienie ocen rocznych
26.06.2020 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
10.09, 12.11, 14.01, 10.03, 12.05 Zebranie z rodzicami
8.10 , 10.12 Konsultacje