Kalendarium

1.09.2022 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-31.12.2022 Zimowa przerwa świąteczna
13.02-26.02.2023 Ferie zimowe
6.04 – 11.04.2023 Wiosenna przerwa świąteczna
23-25.05.2023 (dni wolne) Egzamin ósmoklasisty
07.06.2023 Wystawienie ocen rocznych
23.06.2023 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
13.09, 8.11, 10.01, 14.03, 9.05 Zebranie z rodzicami