Kalendarium

1.09.2020 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-31.12.2020 Zimowa przerwa świąteczna
4-5.01.2021 Dni wolne
6.01.2021 Objawienie Pańskie – Orszak Trzech Króli
do 8.01.2021 Wystawienie ocen śródrocznych
18.01-31.01.2021 Ferie zimowe
1.04 – 6.04.2021 Wiosenna przerwa świąteczna
25-27.05.2021 (dni wolne) Egzamin ósmoklasisty
11.06.2021 Wystawienie ocen rocznych
25.06.2021 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
08.09, 10.11, 12.01, 09.03, 11.05 Zebranie z rodzicami
13.10 , 08.12, 09.02, 13.04 Konsultacje