Kalendarium

3.09.2018 Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
23-31.12.2018 Zimowa przerwa świąteczna
do 21.01.2019 Wystawienie ocen śródrocznych
28.01-10.02.2019 Ferie zimowe
15-17.04.2019 (dni wolne) Egzamin ósmoklasisty
18.04 – 23.04.2019 Wiosenna przerwa świąteczna
10.06.2019 Wystawienie ocen rocznych
21.06.2019 Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych
18.09, 6.11, 22.01, 5.03, 7.05 Zebranie z rodzicami
9.10 , 11.12 , 9.04 Konsultacje