Krzysztof Kamil Baczyński

Jednym z patronów roku 2021 ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą z dnia 27 listopada 2020 r. jest Krzysztof Kamil Baczyński. Urodzony się 22 stycznia 1921 r. w Warszawie jest jednym z najwybitniejszych polskich twórców, poeta pokolenia Kolumbów. Uczęszczał do słynnego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie, a jego kolegami ze szkoły byli bohaterowie „Kamieni na szaniec” Aleksandra Kamińskiego. Wybuch II wojny światowej uniemożliwił mu studia na Akademii Sztuk Pięknych. W czasie okupacji studiował polonistykę na tajnym Uniwersytecie Warszawskim. Zajmował się również pracą dorywczą: szklił okna, malował szyldy, pracował u węglarza na Czerniakowie, przyjmował telefonicznie zlecenia w Zakładach Sanitarnych. Uczył się także w Szkole Sztuk Zdobniczych i Malarstwa. Publikował na łamach prasy podziemnej, a jego dwa pierwsze tomy poetyckie, „Zamknięty echem” i „Dwie miłości”, ukazały się w 1940 r. w konspiracyjnym Wydawnictwie Sublokatorów Przyszłości (każdy w nakładzie siedmiu egzemplarzy, antydatowany na 1939 r.). W 1942 r. ukazały się wydane przez Bibliotekę Rękopisów, liczące dwadzieścia stron, „Wiersze wybrane” Baczyńskiego, sygnowane pseudonimem Jan Bugaj. Ostatnim tomem opublikowanym za życia poety, pod pseudonimem Piotr Smugosz, był „Śpiew z pożogi ” wydany w 1944 r. 3 czerwca 1942 r. w kościele św. Trójcy na Solcu. ożenił się z Barbarą Drapczyńską. Krzysztof Kamil Baczyński poległ na posterunku w pałacu Blanka 4 sierpnia 1944 r. w godzinach popołudniowych (ok. 16), śmiertelnie raniony przez strzelca wyborowego ulokowanego prawdopodobnie w gmachu Teatru Wielkiego. W powstaniu warszawskim, 1 września 1944 r., zginęła także jego żona.
( Wykorzystano zdjęcia z https://polona.pl/, informacje z Biblioteki Narodowej)