Księga Natchniona, która przetrwała wieki

W piątek uczniowie klas IV-VIII pod opieką wychowawczyń zwiedzili wystawę „Historia Biblii” prezentującą zbiór wyjątkowych eksponatów pochodzących od prywatnych fundatorów. Wystawa była opowieścią obrazującą 3500 lat historii Księgi Natchnionej. Podczas prelekcji uczniowie poznali historię powstania Pisma Świętego, przeczytali słowa zapisane na kamiennych tablicach, papirusie i pergaminach oraz poznali przekłady Biblii na języki narodowe. Zobaczyli pierwsze czcionki, prasę drukarską oraz ręcznie zapisane i bogato zdobione karty woluminów. Przekartkowali również faksymile i reprinty pierwszych wydań ksiąg z różnych epok. Wystawa była wyjątkową lekcją korelującą wiadomości z historii, literatury i religii.