Listopad miesiącem zadumy.

W ostatnim tygodniu października i pierwszym tygodniu listopada uczniowie wraz z wychowawcami odwiedzali Oleśnicki Cmentarz Komunalny. Był to czas modlitwy za bliskich zmarłych, jak również za poległych w obronie Ojczyzny. Cenna lekcja, jak podtrzymywać pamięć o tych, którzy już od nas odeszli, jak dbać o miejsca ich pochówku. Był to również czas wielu poruszających rozmów o przemijaniu oraz o tym, że warto doceniać każdy dany nam dzień i dobrze go wykorzystać, bo nigdy nie wiemy, kiedy nadejdzie kres naszego życia.