Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

27 stycznia przypada Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, który został uchwalony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 1 listopada 2005 roku. Jego celem jest uczczenie pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych przez nazistowskie Niemcy w czasie II wojny światowej. Datę obchodów wyznaczono na pamiętny dzień 27 stycznia – rocznicę wyzwolenia byłego Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego i Zagłady Auschwitz-Birkenau. W tym dniu na całym świecie odbywają się wydarzenia oraz inicjatywy upamiętniające. Polska jest jednym z nielicznych państw na świecie, w których nauczanie o Holokauście ma charakter obowiązkowy. Cele kształcenia i treści nauczania dotyczące Holokaustu są uwzględnione w podstawie programowej kształcenia ogólnego.

Głównym motywem tegorocznej 76. rocznicy wyzwolenia jest los dzieci w Auschwitz. Szacuje się, że zostało tam deportowanych co najmniej 232 tys. dzieci, z których ok. 216 tys. stanowili Żydzi, 11 tys. Romowie, ok. 3 tys. Polacy, ponad 1 tys. Białorusini oraz kilkuset Rosjan, Ukraińców i innych. Ogółem w obozie zarejestrowano ok. 23 tys. dzieci i młodocianych, z których w styczniu 1945 r. na terenie Auschwitz oswobodzono nieco ponad 700. Inni umarli lub zostali zamordowani.

Zapewniamy o naszej pamięci.