Narodowe Święto Trzeciego Maja

Dzisiaj wiele mówimy o budzącym w nas dumę Narodowym Święcie Trzeciego Maja. Obchodzone jest w rocznicę uchwalenia w 1791 tak ważnej Ustawy Rządowej, będącej przejawem chęci naprawy Rzeczypospolitej. W 1919 r. Sejm Ustawodawczy ogłosił 3 maja świętem państwowym, a Papież ustanowił w tym dniu święto Królowej Korony Polskiej. Tym samym utrwalił się związek święta narodowego i kościelnego. Na lekcjach rozważamy znaczenie tych wydarzeń i wspominamy czasy, gdy możliwość świętowania została nam odebrana. Rozmawiamy o symbolice obrazu Jana Matejki i wysłuchujemy muzycznych odniesień. Mówimy również o obecnie obowiązującym akcie prawnym, czyli Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Gdyby przywołać najważniejsze zdanie dla Polaka, byłoby to zdanie z preambuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. W dwóch zdaniach zawiera się WSZYSTKO: prawda, troska, historia, solidarność, wolność, wiara, szacunek, przeszłość, przyszłość, chwała, cierpienie, odpowiedzialność i sprawiedliwość. To wyzwanie dla każdego polonisty, gdyż swoją ponadczasową, chlubną wymową broni skomplikowanej złożoności składniowej. Co roku czytamy je z uczniami i dzięki rodzącej się dojrzałości odkrywamy znaczenie tak istotnych słów. To wyjątkowe zadanie jest dowodem na to, jak ważne w życiu jest „odpowiednie dać rzeczy słowo”.

Życzymy Wam świadomego świętowania!

https://www.sejm.gov.pl/

https://www.sejm.gov.pl/