O szkole

Katolicka Szkoła Podstawowa im. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy istnieje od 2004 roku. Placówka ta została założona dzięki życzliwości burmistrza i radnych oleśnickich przez pana Adama Mroczkowskiego na bazie likwidowanej Szkoły Podstawowej nr 9. Od roku 2006 organem prowadzącym i dyrektorem szkoły jest pan mgr inż. Marian Jankiewicz.

Nasze działania i plany, które realizujemy w życiu szkolnym, dyktowane są chęcią spełniania potrzeb uczniów oraz oczekiwań rodziców. Kameralna atmosfera sprzyja budowaniu zintegrowanego społeczeństwa uczniowskiego i nauczycielskiego, opartego na porozumieniu, rzetelnym przekazywaniu wiedzy oraz na budzeniu poczucia bezpieczeństwa u dzieci.

Katolicka Szkoła Podstawowa to szkoła skuteczna i bezpieczna. Stawiamy na młode pokolenia, dbamy o rodzinną atmosferę oraz o optymalne warunki rozwoju dla Twojego dziecka. Wykorzystujemy wiedzę i doświadczenie do tego, by wspomóc dziecko na starcie i nauczyć je jak przez wpojone mu wartości i naukę inwestować w przyszłość.