Patron roku 2021 – Kardynał Stefan Wyszyński

Stefan Wyszyński przyszedł na świat 3 sierpnia 1901 roku, we wsi Zuzela. Szkołę podstawową ukończył w Andrzejewie, gimnazjum rozpoczął w Warszawie ale z powodu I wojny światowej ukończył naukę w Łomży. W latach 1920 – 1924 był klerykiem Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. 3 sierpnia 1924 roku otrzymał świecenia kapłańskie z rąk biskupa Wojciecha Owczarka. W latach 1925 – 1929 studiował prawo kanoniczne i nauki społeczno – ekonomiczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Zdobył magisterium, następnie w 1930 roku obronił pracę doktorską „Prawa Kościoła do szkoły”. Wrócił do Włocławka, gdzie działał w Wyższym Seminarium Duchownym, będąc profesorem socjologii i prawa kanonicznego. W latach trzydziestych XX wieku był redaktorem naczelnym w miesięczniku „Ateneum Kapłańskie”. Publikował treści antyhitlerowskie co sprawiło, że w czasie II wojny światowej musiał się ukrywać w miejscowości Laski. Działał w AK jako kapelan szpitala. 12 maja 1946 roku przyjął z rąk prymasa Hlonda święcenia biskupie. Wykładał wówczas na KUL, prowadząc również działalność duszpasterską m.im wizytującą podległe mu parafie. 12 listopada 1948 Ojciec Święty Pius XII mianował go arcybiskupem gnieźnieńskim i warszawskim oraz Prymasem Polski. 14 kwietnia 1950 roku udało mu się zawrzeć z władzami porozumienia, pozwalające Kościołowi na dalszą działalność. Tym nie mniej państwo chciało namaszczać swych księży – patriotów, wobec czego w roku 1953 Wyszyński wydał protest zatytułowany „Non possumus” („Nie możemy”). 12 stycznia 1953 roku otrzymał nominację kardynalską, lecz jej nie odbiera, ponieważ władze Polski Rzeczpospolitej Ludowej odmówiły mu wydanie paszportu, a 25 września został aresztowany. Dojście do władzy Gomułki w 1956 roku spowodowało, że zwolniono go z uwięzienia. W maju 1957 roku zainaugurował Wielką Nowennę – dziewięcioletni czas przygotowania Narodu Polskiego do obchodów Milenium Chrześcijaństwa. Był to program odnowy Ojczyzny w oparciu o Jasnogórskie Śluby Narodu. Prymas niezmordowanie głosił słowo Boże. Z jego inicjatywy rozpoczęło się Nawiedzenie, czyli wędrówka Matki Bożej w kopii Obrazu Jasnogórskiego po wszystkich polskich parafiach. Pewnym preludium obchodów był list polskich biskupów do niemieckich z roku 1965, zatytułowany „przebaczamy i prosimy o przebaczenie”, mający w swym przesłaniu pojednać oba narody. Z aktywnej polityki nie rezygnował. Prowadził bardzo elastyczny i kreatywny dyskurs z uwagi na tarcia na linii Kościół – państwo. Zawdzięczamy mu doprowadzenie do rozmów skutkujących powstaniem „Solidarności”. Zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Pośmiertnie otrzymał godność Prymasa Tysiąclecia.
Ciekawostki o Stefanie Wyszyńskim:
Działalność Stefana Wyszyńskiego miała wpływ na dwustronną aprobatę granic polsko – niemieckich na Odrze.
Był niezwykle oszczędny, co wiązało się z nabytymi w więzieniu nawykami – pisał ołówkiem, dopiero ostateczny kształt treści zapisywał piórem.
Uważany jest obok Jana Pawła II za osobę najwybitniejszą Polski XX wieku.
Popierał przełom gomułkowski roku 1956.
Bezpośrednią przyczyną jego śmierci była choroba nowotworowa.
Jan Paweł II uważał Stefana Wyszyńskiego za swojego duchowego ojca.
5 maja 1977 Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela wystąpił do Komitetu Pokojowej Nagrody Nobla w parlamencie norweskim o przyznanie jej prymasowi Stefanowi Wyszyńskiemu. Parlament norweski z przyczyn formalnych nie mógł rozpatrzyć tego wniosku. Wniosek o przyznanie mu Pokojowej Nagrody Nobla za 1978 wystosowała również Światowa Unia Chrześcijańskich Demokratów.
Cytaty Stefana Wyszyńskiego:
„Bóg nigdy nie rezygnuje ze swoich dzieci, nawet z takich, które stoją plecami do Niego”.
„Choćbyś przegrał całkowicie zbierz się, zgarnij, dźwignij, zacznij od nowa! Spróbuj budować na tym co w tobie jest z Boga”.
„Człowiek jest odpowiedzialny nie tylko za uczucia, które ma dla innych, ale i za te, które w innych budzi”.
Wykorzystano materiały z:
https://wyszynskiprymas.pl/zyciorys-stefana-wyszynskiego/
https://wyszynskiprymas.pl/galerie-zdjec/
https://zyciorysy.info/stefan-wyszynski/
 https://swieci.waw.pl/stefan-wyszynski/