Patron szkoły

Szkoła od 4. stycznia 2016 roku pozostaje pod patronatem Jana Apostoła i Ewangelisty.

Jan Ewangelista, inaczej nazywany Janem Apostołem lub Janem Teologiem. Najmłodszy uczeń Jezusa. Jedyny z Dwunastu Apostołów, który uniknął śmierci męczeńskiej. Najprawdopodobniej zmarł śmiercią naturalną w 100. roku w Efezie. Święty Kościoła katolickiego, ewangelickiego, anglikańskiego, prawosławnego, ormiańskiego i koptyjskiego.

Według niektórych przekazów urodzony w Bestaidzie, syn Zebedeusza i Salome oraz młodszy brat Jakuba Większego (Starszego) Apostoła. Zarabiający na życie z profesji rybaka nad Jeziorem Galilejskim. Wraz ze św. Piotrem i św. Andrzejem powołany przez Jezusa na ucznia. Uznawany za najmłodszego z Apostołów. Jeden z umiłowanych wychowanków Jezusa, który według tradycji chrześcijańskiej pozostawił po nim najpokaźniejsze świadectwo spośród Dwunastu. Przebywał przez wiele lat w Jerozolimie, potem prawdopodobnie w Samarii, a następnie w Efezie, gdzie według tradycji katolickiej napisał Ewangelię św. Jana, Apokalipsę i Trzy Listy Nowego Testamentu, w których zawarł ślad Jezusa Chrystusa.

Z początku był uczniem św. Jana Chrzciciela, dopiero za radą mistrza wraz ze św. Andrzejem poświęcił się naukom Jezusa, od którego otrzymał przydomek „syn gromu”. W kulturze chrześcijańskiej utrwalony jako świadek wskrzeszenia córki Jaira, uczestnik wydarzeń związanych z tajemnicą przemienienia na Górze Tabor oraz jako obserwator zmagań Jezusa w Ogrodzie Getsamane. Jan Teolog cieszył się zaufaniem Chrystusa, o czym świadczy przekaz, jakoby w końcowych dniach życia Jezusa Jan Apostoł wraz z Piotrem dostali misję urządzenia Ostatniej Paschy.

prawdopodobny grób Św. Jana

Benedykt XVI mówił o nim: „Świadek działalności Pana i cudów: uzdrowienia teściowej Piotra, wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia… przypomina także każdemu z nas, że Chrystus oczekuje od nas przyjaźni, która polega na tym, by zawsze żyć z Nim blisko i tak jak On”.

My również tak go widzimy – w świetle jego dokonań. W przekonaniu o miłości, jaką darzył Jezusa i bliźnich.