Podręczniki

Regulamin korzystania z podręcznika wieloletniego

Szanowni Państwo,
poniżej zestawienie podręczników i ćwiczeń obowiązujących w naszej szkole, które kupujecie Państwo sami. Pozostałe podręczniki będą zapewnione przez szkołę.