Pracujemy w aplikacji Microsoft Teams

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie,
przypominamy, że od 30.03 pracujemy na platformie Microsoft Office 365 w aplikacji Teams.
To tam znajdziecie materiały do lekcji z rozkładu zajęć oraz zadania dla uczniów.

Logujemy się na stronie: www.office.com za pomocą loginu i hasła przekazanego przez Dyrektora Szkoły w wiadomości mobiDziennika.