Polityka Prywatności

Administratorem danych osobowych (ADO) jest Marian Jankiewicz prowadzący Katolicką Szkołę Podstawową w Oleśnicy im. św. Jana Apostoła i Ewangelisty
ul. Północna 16, 56-400 Oleśnica. Dane osobowe są przetwarzane przez ADO zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

W zależności od potrzeb ADO przetwarza dane osobowe w następujących celach:

  1. rekrutacji pracowników – klauzula informacyjna,
  2. rekrutacji współpracowników – klauzula informacyjna,
  3. współpracy  z osobami do kontaktu od podmiotów współpracujących z ADO (kontrahenci) – klauzula informacyjna,
  4. wyboru dostawców towarów i usług – klauzula informacyjna
  5. zawarcia umowy z dostawcą – klauzula informacyjna,

W celach związanych ze skorzystaniem ze swoich praw, należy skontaktować się z ADO poprzez e-mail dyrektor@katolicka.edu.pl.