Rekrutacja

Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Oleśnicy prowadzi nabór do klas w miarę posiadania wolnych miejsc. O przyjęciu dziecka w tym przypadku decyduje komisja po przeprowadzeniu rozmowy rekrutacyjnej z rodzicami/opiekunami prawnymi oraz dzieckiem.

ZASADY PROCESU REKRUTACJI

 • W sprawie ewentualnego przyjęcia ucznia do klas I – VIII, prosimy o kontakt z sekretariatem Katolickiej Szkoły Podstawowej.
 • Jeśli posiadamy wolne miejsce w danej klasie, zapraszamy Rodziców do obejrzenia szkoły, zapoznania się ze szczegółową ofertą oraz na spotkanie z komisją rekrutacyjną szkoły.
 • W procesie rekrutacji bierzemy pod uwagę:
  oceny klasyfikacji,
  zachowanie ucznia,
  wynik rozmowy rekrutacyjnej podczas spotkania.
 • Po  pozytywnej decyzji ze strony Rodzica i dyrektora, następuje podpisanie umowy ze szkołą.
 • Uczeń może nie zostać przyjęty do szkoły bez podania przyczyny.

Pobraną i wypełnioną kartę zapisu należy złożyć w sekretariacie szkoły przy ul. Północnej 16.