Świetlica

W naszej szkole przed i po zakończonych zajęciach opiekę nad dziećmi przejmuje wychowawca świetlicy.

Realizuje on plan opiekuńczo-wychowawczy. Podczas pobytu na świetlicy dzieci mają zapewnioną pomoc przy zadaniach domowych, uczestniczą w zabawach ruchowych (także na świeżym powietrzu) oraz zajęciach plastycznych i czytelniczych.

Świetlica czynna jest codziennie od godziny 7:00 oraz po zakończonych zajęciach do godz. 16:00.