Terminy i etapy rekrutacji do przedszkola i kl. 0.

01.03.2019 r. – 20.03.2019 r. rekrutacja wewnętrzna;
01.03.2019 r. – 31.03.2019 r. – Przyjmowanie zgłoszeń zewnętrznych na rok szkolny 2019/2020 – Karta zapisu;
08.04.2019 r. – Opublikowanie na tablicy ogłoszeń listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych;
23.04.2019 r. – 26.04.2019 r. – Potwierdzenia woli korzystania z usług placówki poprzez podpisanie umowy cywilnoprawnej;
od 01.05.2019 r. – Nabór uzupełniający (w miarę wolnych miejsc);
do 30.06.2019 r. – Opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych.