UczniowiePoczet Sztandarowy

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.
Kardynał Stefan Wyszyński

  

Skład podstawowy

Natalia Schwinge, Amelia Kozak, Bartosz Kamizelich, Konrad Janicki

Skład rezerwowy

Julia Sitarz, Zofia Studzińska, Bartosz Czech


Samorząd Uczniowski

przewodniczący:

Bartosz Kamizelich

zastępca:

Kacper Kiebusa

członek:

Zofia Rubaszewska
Stanisław Nosol

opiekun samorządu:

Dorota Kamaszyło


Młodzieżowa Rada Miasta

Radny Młodzieżowej Rady Miasta:

Bartosz Kamizelich

Opiekun:

Dorota Kamaszyło