Uczniowie

Poczet Sztandarowy 2022/2023

„Sztandar to symbol, świętość. Jego miejsce tkwi gdzieś między hymnem narodowym, a przysięgą wojskową”.
Kardynał Stefan Wyszyński

Skład podstawowy

Blanka Paczkowska, Martyna Perdek, Filip Kielar

Skład rezerwowy

Julia Janicka, Zofia Rubaszewska, Patryk Koza


Samorząd Uczniowski 2022/2023

Przewodniczący:

Filip Kielar

Zastępca:

.

Skarbnik:

.

Sekretarz:

.

Opiekun samorządu:

Michał Pałamarz-Podgórny


Młodzieżowa Rada Miasta

Radna Młodzieżowej Rady Miasta:

Martyna Perdek

Opiekun:

mgr Anna Czyszkowska-Okoń