Wewnętrzna procedura bezpieczeństwa w okresie pandemii koronawirusa SARS-CoV-2 w Katolickiej Szkole Podstawowej im. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty