Wyniki egzaminu ósmoklasisty

Gratulujemy uczniom i ich nauczycielom wysokich wyników egzaminu ósmoklasisty!

Język polski 67%

Język angielski 85%

Matematyka 54%

Powiat: język polski 57%, język angielski 62%, matematyka 43%

Miasto Oleśnica: język polski 59%, język angielski 65%, matematyka 44%

Województwo dolnośląskie: język polski 58%, język angielski 66%, matematyka 45%

Kraj: język polski 60%, język angielski 66%, matematyka 47%