Wystawy i wystawki…

Być może nikt już tego nie pamięta, ale ja Wam przypomnę! Na zajęciach kółka historycznego podejmowaliśmy się wielu tematów, a niektóre z nich utrwalaliśmy w formie wystawy na tablicy kółka historycznego lub na korytarzu szkolnym.

Były to m. in. gazetka szkolna patrona szkoły, zamki średniowieczne i… pierwsza z Naszych wystaw, która najbardziej zapadła mi w pamięć – turnieje i rycerze.