Zanim wyruszymy w rejs…

O wyjątkowym, ostatnim roku w szkole podstawowej, planowaniu nauki i wyznaczaniu sobie celów, uczniowie klasy ósmej rozmawiali na zajęciach z wychowawcą. Efektem było wyznaczenie celów edukacyjnych, uwzględniając kalendarz roku szkolnego w myśl zasady „Zanim wyruszysz w rejs, najpierw określ cel podróży”. Cele musiały być realne, osiągalne i zdefiniowane w czasie, by ich realizacja motywowała uczniów do dalszych działań, pozwalała odczuwać satysfakcję, a przede wszystkim uczyła odpowiedzialności za własny rozwój. W zapisach uczniów pojawiły się tygodniowe powtórki materiału z języka polskiego, angielskiego i matematyki, treści lektur, wysokie wyniki miesięcznych próbnych egzaminów i bardzo dobre oceny klasyfikacyjne. Odliczamy zatem do czerwca. Start! A od dzisiaj… „Codziennie przeczytam fragment „Quo vadis”.