Zmiany w nowym roku szkolnym

Kończymy wakacje, a rok szkolny zaczynamy zmianami. Od września wyzwanie na nowej ścieżce kariery zawodowej podejmuje Pani Dorota Kamaszyło, która prowadziła w naszej szkole sekretariat, była nauczycielem bibliotekarzem, opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta i szkolnym doradcą zawodowym. Dziękujemy za czternaście lat wspólnej, pełnej zaangażowania pracy, kreatywnych pomysłów, inicjatyw lokalnych i rozwijania pasji czytelniczych. W nowej pracy życzymy samych sukcesów i realizacji zawodowych zamierzeń.

Od nowego roku szkolnego funkcję sekretarza szkoły obejmuje Pani Elżbieta Jankiewicz. Niech nowy rok przyniesie wiele satysfakcji i sukcesów zawodowych!